REKRUTACJA

 

 

WYNIKI REKRUTACJI

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

2 sierpnia 2021
 

 

Uwaga!

 

Najniższa punktacja, która uprawniała do zakwalifikowania się do pierwszej klasy PLSP, na rok szkolny 2021/2022, wynosiła 41 pkt.

 

Jednocześnie, informujemy, że szkoła wykazuje 6 wolnych miejsc /wyłącznie do klasy B/ do pierwszej klasy PLSP na rok szkolny 2021/2022.

Informacja, o przydziale przyjętym kandydatom,  odpowiedniej klasy, zostanie opublikowana w późniejszym terminie, po uzupełnieniu wolnych miejsc /nastąpią niewielkie zmiany, dotyczące 2 miejsc w klasie A, i wiążące się z przesunięciem osób zakwalifikowanych wcześniej do klasy B, a wybierających klasę A/.

 

Rekrutacja uzupełniająca – kandydaci z listy niezakwalifikowanych /z dnia 21.05.2021 r./  mogą składać wnioski o udział w rekrutacji uzupełniającej do dnia 5 sierpnia br. do godz. 14.00

W dniu 16.08.2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Od 17 sierpnia do 20 sierpnia br. potwierdzenie woli przyjęcia /dotyczy kandydatów zakwalifikowanych, w wyniku rekrutacji uzupełniającej/.

W dniu 23 sierpnia br. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Kontakt z sekretariatem szkoły: godziny 9.00 – 14.00

Adres mailowy: plsp@smocza.edu.pl

 

REGULAMIN REKRUTACJI

HARMONOGRAM

EGZAMIN WSTĘPNY

KOREKTA ADRESU E-MAIL DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW!!!

prawidłowy adres: 

plsp-wyniki@wp.pl

 

 

 

PLSP nie bierze udziału w elektronicznej rekrutacji /do szkół ponadpodstawowych/ przeprowadzanej, przez Biuro Edukacji Warszawskiej!

 

Wszyscy kandydaci do PLSP, którzy będą przesyłali skany dokumentów rekrutacyjnych mailowo /na podany adres e-mail w harmonogramie rekrutacji/, muszą oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów - czas do 48 godzin. Jeżeli takiego potwierdzenia Państwo, nie otrzymają, prosimy o niezwłoczny kontakt z sekretariatem szkoły pod nr.: 736 859 234

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

 

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi pytaniami, odnośnie zaświadczenia lekarskiego, składanego przez kandydatów do PLSP, w procesie rekrutacji, informujemy, że:

Przepisy tzw. covidowe, wydane dla oświaty, na czas pandemii, pozwalają odejść od wymagalności zaświadczenia lekarskiego w momencie składania dokumentów, na etapie rekrutacji. W/w zaświadczenie będzie wówczas wymagane dla kandydatów, którzy się znajdą na liście zakwalifikowanych do pierwszej klasy PLSP.

Jednocześnie informujemy, że nie ma wzoru druku, na którym może być wydane takie zaświadczenie. Lekarz POZ /Podstawowej Opieki Zdrowotnej/ może je wypisać na recepcie, na zwykłej kartce papieru, może je wydrukować itp. /istotne, aby była, pieczątka lekarza i jego podpis, imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, zdrowy/zdrowa i wpis: brak przeciwskazań do kontynuowania nauki w szkole plastycznej.

 

 

WNIOSKI

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE A

WNIOSEK O PRZYJĘCIE B