• slide
  • slide

Pracownia rzeźby

PAWŁA KASPRZAKA

 

Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest aktywnym artystą i pedagogiem z ponad piętnastoletnim stażem pracy. W pedagogice odnosi znaczące sukcesy. Wśród jego uczniów byli laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu. Na przeglądach Makroregionalnych uczniowie z jego pracowni uzyskują wysoką punktację. Jest autorem programu nauczania rzeźby dopuszczonego w 2006 r. do użytku w szkołach plastycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współautorem programów nauczania: rzeźby i technik rzeźbiarskich, opublikowanych przez CEA w 2015 r. Uczy także w Państwowym Ognisku Artystycznym w Warszawie.

 

Prace uczniów zrealizowane w pracowni: