RADA RODZICÓW

 

Przewodniczący – Paweł Kuczyński  

Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Opania

Skarbnik – Karol Piekutowski

 

Członkowie:

Aneta Popiel-Machnicka
Natalia Szubarga-Kotowska
Katarzyna Derkacz-Gajewska
Katarzyna Filochowska
Tomasz Łoziński
Anna Muczyń
Karolina Poznakowska-Ludew

 

DEKLARACJA WPŁAT NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW

 

Konto bankowe Rady Rodziców:

PKO BP 19 1020 1013 0000 0102 0002 6765

 

Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się zgodnie z Harmonogramem roku szkolnego (w zakładce – DO POBRANIA).

Pracownik szkoły upoważniony do kontaktów z Radą Rodziców – Danuta Kostecka, pokój administracji półpiętro