NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W PLSP

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 

JĘZYK POLSKI

Bożena Mierzwiak - ukończyła Wydział Filologii Polskiej na Uniwersytecie Warszawski, Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz kurs kwalifikacyjny Zarządzania w oświacie CENSA. Pracuje w placówce od 1983 r. W 2008 roku została wicedyrektorem. Jest nauczycielką dyplomowaną, szczególnie zasłużoną dla rozwoju intelektualnego i artystycznego uczniów PLSP. Pełni funkcję egzaminatora, sprawdzając zarówno prace pisemne w OKE, jak również przeprowadzając egzaminy ustne w PLSP oraz innych szkołach artystycznych. Od 2007 jest członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego, powołanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brała udział w wielu posiedzeniach komisji. Jest również ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Dzięki niej szkoła poszerzyła swoją działalność o realizację programu „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” przy kinie Muranów. Jest członkiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w Polsce.

Małgorzata Szmidt

JĘZYK ANGIELSKI

Karolina Cieślak - absolwentka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Humanistyczno-społecznym SWPS. Zawód nauczyciela został jej przepowiedziany przez kolegę w liceum w formie żartu, który z czasem się urzeczywistnił. Jest związana z PLSP od 2008r. Jej pasją są języki obce.

Milena Iwanicka-Giereś – ukończyła filologię angielską o specjalizacji językoznawczej – specjalność pedagogiczna na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Organizacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała pracując w szkołach językowych oraz prowadząc kursy o charakterze biznesowym w międzynarodowych firmach. W PLSP pracuje od 2010 roku.

Aleksandra Klanowska – ukończyła Filozofię na Wydziale Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie podyplomowe Studia Menedżerskie w Zakresie Zarządzania w Kulturze na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kwalifikacyjno-Metodyczne Studia Nauczania Języka Angielskiego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Nauczaniem języka zajmuje się od kilkunastu lat. Zawodowo i z pasji zajmuje się również filmem. Pracowała m.in. przy selekcji filmów i organizacji takich festiwali filmowych jak Warszawski Festiwal Filmowy, Planete Doc Review (obecnie Millennium Docs Against Gravity) czy Libertas Film Festiwal w Dubrowniku a także przy organizacji i promocji Polskich Nagród Filmowych Orły. Pracowała również w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich jako rzecznik prasowy i kierownik działu PR i Marketingu.

JĘZYK NIEMIECKI

Magdalena Waczkowska - absolwentka Wydziału Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu studiów pracowała przez pewien czas jako nauczycielka języka niemieckiego. Była pilotem grup młodzieży niemieckiej przyjeżdżających do Polski w ramach ASF (Akcja Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju). Tłumaczyła książki kulinarne. Była też lektorką w szkołach językowych. Współpracowała z wydawnictwem Bertelsmann. W PLSP pracuje od roku 2007. Jest nauczycielem dyplomowanym.

Donata Zwolak – absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka testów egzaminacyjnych oraz egzaminator maturalny. Miłośniczka muzyki w wydaniu koncertowym od Chopina do Rammsteina. Wielbicielka berlińskich murali i wiedeńskiej kawy.

HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Marta Sieradzka - ukończyła studia magisterskie w zakresie historii na Uniwersytecie Warszawskim, a także Podyplomowe Studia w zakresie politologii kwalifikujące do nauczania WOS i Podstaw Przedsiębiorczości. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pełni funkcję opiekuna Samorządu Szkolnego, redaguje dokumenty szkolne (w tym statut). Sprawuje nadzór merytoryczny nad szkolnymi uroczystościami, które upamiętniają narodowe święta.

MATEMATYKA

Sylwia Aniszewska - absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W PLSP uczy matematyki. Lubi podróżować, czytać. Wolne popołudnia chętnie spędza na kręgielni lub w teatrze.

Iwona Rynkowska - ukończyła matematykę teoretyczną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki dla nauczycieli na Wydziale Pedagogicznym UW. Jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej. Jako egzaminator bierze udział w pracach OKE w Warszawie.

BIOLOGIA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Krzysztof Pochwicki - ekolog, biolog, historyk (związany z Legio XXI Rapax – grupą odtwarzającą legion rzymski). Ukończył też studia na Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie. Pisze teksty popularyzujące wiedzę (w tym książkę „Cywilizacja traw”, 2012). Współpracował z nieistniejącym już pismem „Gameranking” oraz miesięcznikiem „21 Wiek”. Obecnie publikuje głównie w Internecie. Dumny ojciec (syn Szymon), dbający o kota-oryginała (Bidona). Fan zespołu Laibach.

Fanpage.

GEOGRAFIA

Michał Mierzwiak - jest absolwentem geografii (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski) oraz technologii energii odnawialnej (Wydział Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). Interesuje się turystyką oraz wspinaczką. Pracuje również jako pracownik dydaktyczny Wojskowej Akademii Technicznej

CHEMIA, FIZYKA

Agnieszka Wróblewska - nauczycielka chemii i fizyki, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach (Obecnie Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy) magister chemii z fizyką z przygotowaniem pedagogicznym. W wolnym czasie interesuje ją dobra książka, film lub haft krzyżykowy.

INFORMATYKA

Sławomir Opasiński – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (wydział matematyczno-przyrodniczy), ukończył także Podyplomowe Studium Informatyki w Warszawie. Jego pasją jest fotografia i turystyka.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Piotr Kwiatkowski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, ukończył także liczne kursy trenerskie i instruktorskie ( między innymi kurs personalnego trenera siatkówki, kursu instruktora windsurfingu i narciarstwa). Organizuje zajęcia na basenie oraz w szkole biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości uczniów. Prowadzi także zajęcia z tańca. Organizuje w szkole tzw. sportowe przerwy. Jest nauczycielem dyplomowanym. Poza szkołą jest instruktorem narciarstwa i windsurfingu.

Dominika Szwed-Walkiewicz - w roku 2008 ukończyła studia magisterskie w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku Wychowanie Fizyczne. Jest aktywnym pedagogiem z dziesięcioletnim stażem pracy. Dodatkowo po przebytych kursach: na trenera personalnego, instruktora Aqua Fitness, na instruktora oraz trenera II klasy tenisa ziemnego, a także instruktora Programu Spinning. Nauczycielka wychowania fizycznego w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie, protokolantka rad pedagogicznych.

RELIGIA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Magdalena Woźniak - ukończyła Instytut Studiów nad Rodziną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Podyplomowe Studia w zakresie Teologii Ogólnej (UKSW), Studia Doktoranckie w zakresie nauk teologicznych – teologia apostolstwa (UKSW) oraz Studia Podyplomowe w zakresie przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania UW. Współpracuje z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvatti, Stowarzyszeniem Misji Afrykańskich oraz z Sekretariatem Misyjnym Jeevodaya. Organizuje katechezy misyjne. W celu realizowania programu wychowawczego szkoły i szerzenia profilaktyki współpracowała z Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych. Jest przewodniczącą Zespołu do spraw Monitoringu i Ewaluacji. Jako przewodnicząca kieruje badaniami jakości pracy szkoły, opracowując dokumentację i wnioski z badań.

ETYKA, FILOZOFIA

Anna Nasiadek – ukończyła filozofię i historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest nauczycielem mianowanym, pracuje w PLSP od 2005 r.

 

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW ARTYSTYCZNYCH

 

HISTORIA SZTUKI

Katarzyna Kawka - ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest nauczycielem dyplomowanym. Jako egzaminator maturalny przedmiotu historia sztuki przewodniczący Zespołowi Egzaminatorów i bierze udział w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Odnosi znaczące sukcesy pedagogiczne; kilkunastu jej uczniów zostało finalistami i laureatami Olimpiady Artystycznej – sekcja plastyki i zdobyło indeksy do wyższej uczelni na kierunek historia sztuki. Jest inicjatorką i organizatorką ogólnopolskiego konkursu „Sztuka cenniejsza niż złoto”. Wychowała wielu przyszłych historyków sztuki. Jest współautorką programu nauczania historii sztuki, opublikowanego przez CEA w 2014 r. Uczy także w Państwowym Ognisku Artystycznym w Warszawie.

Beata Lewińska ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych – historii sztuki w Instytucie Sztuki PAN. Od kilkunastu lat pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie wykłada między innymi dydaktykę i metodykę nauczania historii sztuki. Pełni funkcję rzeczoznawcy podręczników nauczania plastyki w MEN. Jest autorką programu nauczania historii sztuki, dopuszczonego w 2005 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do użytku w szkołach plastycznych, współautorką programu nauczania historii sztuki z 2014 r., a także autorką wielu podręczników, przewodników metodycznych, albumów i opracowań oraz artykułów o sztuce, w tym książki: Kształcenie artystyczne w szkołach plastycznych w Polsce w latach 1944-2017. Recenzowała obowiązujące do 2017 roku podstawy programowe plastyki i historii sztuki MEN, w 2016 roku została koordynatorem podstaw programowych plastyki i historii sztuki w MEN. Stale współpracuje z Okręgową i Centralną Komisją Egzaminacyjną, zwłaszcza w zakresie formułowania wymagań edukacyjnych egzaminu maturalnego z historii sztuki. Jest ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Anna Wigura jest absolwentką Liceum Plastycznego w Katowicach, historii sztuki oraz Studium Pedagogizacji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2007 roku jest związana z edukacją muzealną, współpracowała z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Narodowym, Zachętą oraz Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Uczy historii sztuki w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych (od 2018 roku), 21 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jerzego Grotowskiego (od 2008 roku) oraz jest specjalistką do spraw edukacji w Muzeum Warszawskiej Pragi (od 2014 roku). Jest egzaminatorką maturalną. Na swoich lekcjach próbuje nie tylko przekazać wiedzę, ale przede wszystkim kształtować w uczniach umiejętność analitycznego i refleksyjnego podejścia do dzieła sztuki. Najbardziej cenię artystów XX i XXI w. Lubi oglądać filmy dokumentalne, seriale kryminalne, interesuje się też varsavianistyką. W wolnych chwilach najczęściej głaszczę swoje koty.

PODSTAWY PROJEKTOWANIA i SPECJALIZACJE: ARANŻACJA WNĘTRZ ORAZ PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI WYSTAWIENNICZEJ

Zuzanna Krasuska - ukończyła Liceum Plastyczne im. W. Gersona w Warszawie, a następnie Wydział Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w Pracowni Projektowania Wystaw) oraz Podyplomowe Studium Pedagogiczne na ASP w Warszawie. Uczestniczyła w stażach m.in. odbyła staż w Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowując materiały promocyjne dla Warszawskiego Fotoplastykonu. Zawodowo zajmuje się projektowaniem wnętrz. W swoich projektach otwarta jest na eksperymenty formą i kolorem. Ceni sobie różnorodność w podejściu do tematów projektowych. Jej pasją jest rzeźba. Od 2015 roku ponownie zawitała w mury szkolne- tym razem w roli nauczyciela. Zawodowo zajmuje się projektowaniem wnętrz. W swoich projektach otwarta jest na eksperymenty formą i kolorem. Ceni sobie różnorodność w podejściu do tematów projektowych. Jej pasją jest rzeźba. Od 2015 roku ponownie zawitała w mury szkolne- tym razem w roli nauczyciela. W 2019 roku zdobyła tytuł doktora. Jest zawodowym projektantem wnętrz, który ma na koncie liczne realizacje. W swoich projektach otwarta jest przede wszystkim na eksperymenty formą i kolorem. Jej pasją jest rzeźba.

Zuzanna Muraszkiewicz - absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie oraz wydziału Architektury Wnętrz Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem wnętrz mieszkalnych i komercyjnych oraz mebli. Była wykładowcą w Społecznej Akademii Nauk. W wolnych chwilach zajmuje się ceramiką.

Piotr Trusik – ukończył Liceum Plastyczne im. Wojciecha Gersona w Warszawie oraz z wyróżnieniem wydział Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i projektowaniem. Jest miedzy innymi 4- krotnym stypendystą MKiDN, 3- krotnym stypendystą Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego prace były wystawiane między innymi w Paryskim Luwrze, Tokio, Nowym Jorku etc. Sztuka to jego pasja, która skłania do pogłębiania wyrazu, trwania w niej i ciągłego tworzenia.

RYSUNEK I MALARSTWO

Tomasz Barszcz – ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni Jana Tarasina). Od 1994 roku naucza rysunku i malarstwa w PLSP. Jest nauczycielem dyplomowanym i czynnym artystą. W swojej twórczości malarskiej koncentruje się na tematyce martwej natury, portretu i wielu innych gatunków. Najistotniejszym środkiem wyrazu jest światło, które nadaje każdej z prac określony klimat. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych, oraz wielu wystawach indywidualnych. Jego uczniowie uczestniczą w konkursach i przeglądach, zdobywając liczne nagrody.

Piotr Kraminer-Kaliciński – ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni Jacka Sienickiego). Od 1987 roku naucza rysunku i malarstwa w PLSP. Jest nauczycielem dyplomowanym i czynnym artystą. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych (najczęściej poplenerowych). Ma na swym koncie kilka wystaw indywidualnych. Uprawia malarstwo w technikach: olejnej, akrylowej i akwarelowej. Maluje z wyobraźni i z natury. Jego malarstwo ma bardzo osobisty, ekspresyjny charakter.

Jerzy Mierzwiak – ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu, a następnie studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest aktywnym artystą, wypowiadającym się w wielu dziedzinach: grafika, malarstwo, rzeźba, architektura wnętrz. Do najważniejszych jego realizacji należą m.in: Identyfikacja graficzna studia koncertowego Polskiego Radia S 1 im. Witolda Lutosławskiego, Identyfikacja graficzna firmy wydawniczej HERAION w Szwajcarii, Pomnik – krzyż papieski w Warszawie na placu Piłsudskiego (współautorstwo) oraz liczne opracowania graficzne książek, folderów, katalogów i plakatów. Jako nauczyciel pracuje ponad 30 lat w szkole. Ponad 15 lat pracował, jako wykładowca akademicki. Kilkuset jego wychowanków ukończyło uczelnie artystyczne w kraju i za granicą. Wielu z nich zostało laureatami konkursów plastycznych – krajowych i zagranicznych, a także stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest współautorem programu nauczania rysunku i malarstwa dopuszczonego w 2006 r. do użytku w szkołach plastycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz autorem programu nauczania rysunku i malarstwa, opublikowanego przez CEA w 2015 r. Jest ekspertem do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Stefan Żuchowski – jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie. Ukończył Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni Ludwika Maciąga, aneks z grafiki warsztatowej u prof. Andrzeja Rudzińskiego). Od 1980 roku naucza rysunku i malarstwa w ZPSP, a od 1988 w Państwowym Ognisku Artystycznym. Zajmuje się czynnie malarstwem, przede wszystkim portretowym i od roku 1990 – filmem dokumentalnym. W 1981 roku oraz w 2014 roku był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 1994-2000 związany był z grupą artystyczną „Galerii pod Kasztanami”.

RZEŹBA I SPECJALIZACJA: TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

Paweł Goliszek - studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest aktywnym artystą i pedagogiem z ponad dwudziestoletnim stażem pracy. W pedagogice odnosi znaczące sukcesy. Jego uczniowie reprezentujący szkołę na Makroregionalnych Przeglądach z rzeźby uzyskują wysoką punktację. Wychował kilku finalistów i laureatów Ogólnopolskiego Przeglądu w dziedzinie rzeźby. Jako artysta uprawia małą formę rzeźbiarską (odlewy brązowe). Jest współautorem programu nauczania rzeźby dopuszczonego w 2006 r. do użytku w szkołach plastycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współautorem programów nauczania: rzeźby i technik rzeźbiarskich, opublikowanych przez CEA w 2015 r.

Paweł Kasprzak - studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest aktywnym artystą i pedagogiem z ponad dwudziestoletnim stażem pracy. W pedagogice odnosi znaczące sukcesy. Wśród jego uczniów byli laureaci Ogólnopolskiego Przeglądu. Na przeglądach Makroregionalnych uczniowie z jego pracowni uzyskują wysoką punktację. Jest autorem programu nauczania rzeźby dopuszczonego w 2006 r. do użytku w szkołach plastycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz współautorem programów nauczania: rzeźby i technik rzeźbiarskich, opublikowanych przez CEA w 2015 r. Uczy także w Państwowym Ognisku Artystycznym w Warszawie.

Paulina Pietruszka - absolwentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Była studentką wybitnego polskiego rzeźbiarza Jana Kucza. Studia ukończyła w 2006 roku. Studiowała również filozofię na Uniwersytecie Warszawskim, kończąc studia w 2008 roku. Obecnie mieszka na Warmii i uczy także rzeźby w Liceum Plastycznym w Olsztynie. Przedmiotem jej zainteresowań jest szeroko pojęta przestrzeń dająca możliwość kreacji i poznawania świata.

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE I SPECJALIZACJA: PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Marta Kowalska – Ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest absolwentką studiów magisterskich na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki, gdzie obroniła pracę dyplomową z oceną celującą i wyróżnieniem. Absolwentka klasy Brand Design we francuskiej L'École de Design Nantes Atlantique. Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym i fotografią, współpracując z klientami korporacyjnymi, start-upami i sektorem kulturalnym.

PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE I SPECJALIZACJA TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

Maciej Kupidura – jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Ukończył Grafikę komputerową w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Obronił pracę dyplomową z projektowania gier z wykorzystaniem grafiki komputerowej. W PLSP pracuje jako nauczyciel zawodu i projektowania multimedialnego od 2015 roku. Na zajęciach technik rzeźbiarskich uczy modelowania 3D w programie ZBrush. Zawodowo zajmuje się grafiką komputerową.

PODSTAWY FOTOGRAFII I FULMU I SPECJALIZACJA: REALIZACJE INTERMEDIALNE

Maciej Jędrzejec - jest grafikiem, filmowcem, twórcą animacji oraz fotografem. Okazjonalnie prowadzi też zajęcia z zakresu programów graficznych pakietu Adobe. Studiował Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył Policealne Studium Fototechniczne w Zespole Szkół Fototechnicznych w Warszawie, a następnie studia licencjackie na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dyplom z animacji). Następnie ukończył studia magisterskie na Wydziale Sztuki Mediów na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie również obronił dyplom z Animacji oraz VIDEOMAPPINGU. Współpracuje z wieloma instytucjami oraz wydawnictwami.

SPECJALIZACJA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

Konrad Wieniawa-Narkiewicz – Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, a następnie Wydział Grafiki PWSSP w Łodzi W 2017 roku uzyskał tytuł doktora w Instytucie Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jako artysta miał około 30 wystaw w kraju i za granicą. Osiąga sukcesy w konkursach artystycznych, z których najważniejszym jest Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Malarstwa - „Quadro Art.” w 2014r. w Łodzi. Zajmuje się ilustracją książkową, projektowaniem graficznym oraz projektowaniem wnętrz. Jest współautorem programu nauczania reklamy wizualnej, dopuszczonego w 2006 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do użytku w szkołach artystycznych, współautorem podstawy programowej w zakresie projektowania graficznego oraz autorem programu nauczania .

 

INNI NAUCZYCIELE

 

PEDAGOG SZKOLNY

Magdalena Kacała – absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Pedagogicznej oraz Podyplomowych Studiów Przedsiębiorczości w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła m. in. 100-godzinny kurs z zakresu terapii CBT dzieci i młodzieży. Od 10 lat zawodowo związana ze szkolnictwem artystycznym. Mężatka, mama 2 synów.

PSYCHOLOG SZKOLNY

Monika Jasińska

BIBLIOTEKARZ

Dorota Kalinowska – absolwentka Bibliotekoznawstwa, Archeologii, Historii oraz Muzealnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się historią, oraz historią książki. Swoją wiedzę wykorzystuje w kontaktach z młodzieżą. Prowadzi lekcje biblioteczne dotyczące „Biblioterapii dzieci i młodzieży” oraz cykl zajęć o „Bohaterach Polskich". Przybliża młodzieży sylwetki ludzi, którzy na trwale zapisali się w historii Polski, zachęcając jednocześnie do czytania książek. Jej humanistyczne wykształcenie często jest wykorzystywane w pracy szkoły prowadzi lekcje zastępcze z historii, języka polskiego, historii sztuki.